ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: ziekenhuis_overzicht (ID: 1)

Name: ziekenhuis_overzicht

Display Field: BEHEERDER

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: De geo-laag geeft de exacte lokaties van de ziekenhuizen en poliklinieken weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: SSO/STAT

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates