ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: buurtregie (ID: 162)

Name: buurtregie

Display Field: WIJK

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting: Deze dataset toont de grenzen van alle buurtregie-gebieden. De dienst buurtregie zet in een buurt acties op die een positieve buurtbeleving bevorderen. In samenspraak met de lokale verenigingen en officiële instanties zoeken de buurtregisseurs naar oplossingen voor overlast en leefbaarheidsproblemen. Doel: Een geografisch overzicht van de verschillende buurtregie gebieden. De naam van iedere buurtregie zone is terug te vinden in deze dataset.Aanmaak: Deze dataset werd manueel ingetekend in ArcGIS. De buurtregie grenzen zijn los van bestaande grenzen zoals postzone, sector- of wijkgrenzen.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: SL/STC

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates