ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: perceel (ID: 213)

Name: perceel

Display Field: GEMEENTENUMMER

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:De afbakening van het kadastraal perceel (zoals dit voorkomt op het kadastraal plan) ingepast op de grootschalige basiskaart. Elk perceel heeft een perceelidentificatie zoals geregistreerd bij de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen (AKRED). Doel:Worden in hoofdzaak gebruikt door financiën, vergunningen, milieu, patrimonium, om gecombineerd met de kadastrale legger snel en efficiënt kadastergegevens te kunnen raadplegen. Aanmaak:Digitalisatie van de kadastrale plannen, ingepast op de grootschalige basiskaart.

Copyright Text: Digipolis Antwerpen

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata