ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: tekortz_basisonderwijs_buurt (ID: 554)

Name: tekortz_basisonderwijs_buurt

Display Field: bereik

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Laag met tekortzone van de vestigingsplaatsen van de kleuter en/of lagere scholen van alle netten zijnde de gewone basisscholen, op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: SW

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates