ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: tekortz_speelruimte_bouwblokbuurt (ID: 557)

Name: tekortz_speelruimte_bouwblokbuurt

Display Field: bereik

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Laag met tekortzone van speelruimte (inclusief het geplande park Militair Hospitaal, 2018 Antwerpen) zowel op bouwblokniveau (150m en 2 min. wandelen) als op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen). Speelruimte is ruimer dan speelterreinen en is toegankelijke open ruimte, die gebruikt kan worden om te spelen (NIET: water, natuur, agrarisch gebied, structuurgroen, hondenloopzones, begraafplaatsen en volkstuinen). Concreet bevat het toegankelijk groen, pleinen, speelterreinen en buurtsportterreinen. De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: SW

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates