ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: tekortz_sporthal_stadsdeel (ID: 558)

Name: tekortz_sporthal_stadsdeel

Display Field: bereik

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Laag met tekortzone van alle door de stad beheerde en door scholen opengestelde sporthallen, -zalen en –loodsen (inclusief de geplande sporthallen: buurtsporthal Zuidrand en Wilrijkse pleinen in Antwerpen 2020, buurtsporthal IGLO in Antwerpen 2050, Bosuil in Deurne, Sportcentrum Het Rooi in Berchem, Sportcentrum De Rode Loop in Merksem, Fort VI in Wilrijk) zowel de kleine sporthallen op wijkniveau (800m en 10 min. wandelen) als de grote sporthallen op stadsdeelniveau (1.600m en 20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: SW

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates