ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: bewonerskaart_zones_per_1_april_2019 (ID: 895)

Name: bewonerskaart_zones_per_1_april_2019

Display Field: Zonenaam

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:De zone waarin je moet wonen om een bewonerskaart te kunnen aanvragen voor een bepaalde zone.Doel:Deze laag informeert over de locaties waar burgers een bewonerskaart kunnen aanvragen voor een bepaalde zone.Aanmaak:Intekening op basis van parkeerreglement.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Stadsontwikkeling/Mobiliteit

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates