ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: werven (ID: 950)

Name: werven

Display Field: DOSSIERID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Contouren van aangevraagde innamezones op het openbaar domein in aanvragen tot toelating voor het plaatsen van tijdelijke verkeerssignalisatie.Ingetekend in het kader van conflictdetectie in VIOD.Grafische informatie wordt manueel ingegeven in SDEDACTUA. Inhoudelijke informatie wordt geïmporteerd vanuit monitor. Deze data worden dagelijks geüpdate via nachtverwerking.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Stadsontwikkeling/Tijdelijke_verkeerssignalisatie

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates