ArcGIS REST Services Directory
JSON | SOAP

P_Thermo/ZIOUD2 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online map viewer   Google Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS Online map viewer

Service Description: Op thermografische kaarten kan je de temperatuur voor elke vierkante meter aflezen. Je krijgt een beeld van de isolatiekwaliteit van een dak. Thermografie is de meting van de temperatuur van de aardoppervlakte. Op een thermografische kaart kan je aflezen hoe warm of koud de oppervlakte van elke plek was, toen de kaart gemaakt werd. Er gaat veel energie en geld verloren via slecht geïsoleerde woningen. Toch beseffen veel mensen niet eens hoeveel er verloren gaat. De stralingstemperatuur is niet altijd dezelfde als de traditioneel gemeten temperatuur. Sommige materialen stralen van nature minder, hoewel ze dezelfde temperatuur hebben. Bij de interpretatie van de kaarten moet je dus rekening houden met het materiaal waaruit je dak is gebouwd. Raadpleeg de legende om de kleuren juist te kunnen interpreteren.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text: Stad Antwerpen

Spatial Reference: 31370  (31370)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0Child Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   Find   Return Updates