ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

P_Groeninventaris/Groeninventaris_extern (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Een inventaris van alle groen en aan groen gerelateerde objecten in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer/Groen en begraafplaatsen). De groenelementen zijn weergegeven als punt, lijn of vlak. Doel: Kennis en efficiƫnt beheer van het groenareaal in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Het aanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt in aangepaste software. Basis: Kaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verder aangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 - 2018 verder opgemeten. Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen. Inbrengen en controle van de attributen gebeurt door de terreinbeheerders van SB/GB.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text: stad Antwerpen Stadsbeheer (SB/GB)

Spatial Reference: 31370  (31370)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 20000

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates