ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: begraafplaats_overzicht (ID: 19)

Name: begraafplaats_overzicht

Display Field: naam

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Samenvatting:Localisatie van alle begraafplaatsen op het grondgebied van de stad Antwerpen op basis van de Grootschalige Basiskaart. Deze kaart is een verfijning van de Groene Open Ruimte kaart. Doel:Deze geolaag geeft de exacte locatie van de begraafplaatsen weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid, .. Aanmaak:dwg tekeningen werden in ArcGis geimporteerd en m.b.v. de gbk werden de contouren ingetekend.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Stadsontwikkeling/cel Omgevingsinformatie

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates