ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: foor_overzicht (ID: 27)

Name: foor_overzicht

Display Field: id

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Samenvatting:Localisatie van alle foren op het grondgebied van de stad Antwerpen op basis van de Grootschalige Basiskaart Antwerpen. Doel:De geolaag geeft de locatie van de foren weer zoals deze in 2012 plaatsvinden (locatie en datums) en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Aanmaak:De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van de dienst ACT Markten en Foren. Zowel de lokatie als de perioden wanneer de foren plaats vinden werden in beeld gebracht.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Stadsontwikkeling/cel Omgevingsinformatie

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates