ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: fuifruimte_punt (ID: 28)

Name: fuifruimte_punt

Display Field: CODE_OBJECT

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Samenvatting:Lokalisatie en documentatie van de professionele en vrijwillige jeugdwerking binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. De professionele werking omvat de jeugdhuizen, jeugddiensten, jeugdcentra, muziekcentra, pleinwerking, jongerencompetentiecentra, fuifruimtes en repetitieruimtes,... De vrijwillige werking omvat de Scouts en Gidsen, Chiro, KSJ, KSA, ...Doel:De geo-laag geeft de exacte locatie van de verschillende diensten weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.Aanmaak:De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van de jeugddienst en de website van de stad Antwerpen. De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Cultuur, Jeugd en Sport ism Studiedienst Antwerpen / GIS

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates