ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: stadsloket_overzicht (ID: 4)

Name: stadsloket_overzicht

Display Field: TYPE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Samenvatting:Lokalisatie en documentatie van de stadskantoren binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. Ter ondersteuning van het districtshuis beschikt de stad over stadskantoren. Net zoals op het districtshuis kan je er terecht voor de aanvraag van persoonlijke documenten. Doel:De geo-laag geeft de exacte locatie van destadskantoren weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. De stadskantoren zijn ingedeeld volgens het volgende subtype: stadskantoor en wijkkantoor. Aanmaak:De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van de website van de stad Antwerpen. De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart. Elke voorziening heeft een laagste niveau (Lgste_Niv) en een hoogste niveau (Hgste_Niv) van bereik/ uitstraling. De volgende niveaus komen aan bod: buurt (400m), wijk (800m), stadsdeel (district of postcode), stedelijk (voor heel de stad), stadsgewest, nationaal of internationaal. GrondOpp is de grondoppervlakte van het perceel.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Stadsontwikkeling/cel Omgevingsinformatie

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates