ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: openbaar_toilet (ID: 8)

Name: openbaar_toilet

Display Field: CATEGORIE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Samenvatting:Overzicht van de publiek toegankelijke toiletten en urinoirs, zowel in openbare gebouwen als op het publiek domein.Aanmaak: Overzicht van alle actieve locaties aangevuld met beheersinformatie en openingstijden. Doel:Gebruikt als bron voor het toilettenplan (A 1) en voor publicatie op de website (www.antwerpen.be).

Definition Expression: N/A

Copyright Text: PO

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates