ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: gerechterlijke_kantons (ID: 946)

Name: gerechterlijke_kantons

Display Field: GISID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Deze laag geeft de geografische indeling van het arrondissement Antwerpen aan in gerechterlijke kantons zoals deze vanaf mei 2018 in voege is. Hierdoor kunnen gebruikers eenvoudig te weten komen welk kanton (en rechtbanken) voor hun adres van toepassing of bevoegd is.

Copyright Text: Studiedienst | GIS

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata