ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: SORTEERSTRAAT_BOVENGRONDS (ID: 12)

Name: SORTEERSTRAAT_BOVENGRONDS

Display Field: WIJK

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Samenvatting:De bestaande en geplandebovengrondse sorteerstraten (de uitgevoerde, in aanleg en in onderzoek) op het openbaar domein. Doel:Ondersteunend element naar dienstverlening en beleid van de stad Antwerpen Aanmaak:intekening, op basis van een Excelsheet

Copyright Text: SB

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata