ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: MEERPAAL (ID: 12)

Name: MEERPAAL

Display Field: object_sleutel

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Samenvatting:Paal waaraan een schip kan worden vastgelegd. De dataset bevat meerpalen op het grondgebied van de stad Antwerpen (excl. het havengebied). Doel:De dataset vormt de grootschalige basis van het Geografisch Informatie Systeem van de stad Antwerpen, als ondersteunend instrument voor de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten of bedrijfseenheden. Aanmaak:De dataset werd opgebouwd vertrekkend van de Cardib-kaart Antwerpen die tot stand kwam vanuit luchtfoto's uit 1996 en aanvullende naverkenning tussen 1997 en 1999. In 2000 werd de aanmaak van de GBKA als GIS-kaart voltooid.

Copyright Text: Digipolis Antwerpen

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata