ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: archeologische_advieskaart (ID: 118)

Name: archeologische_advieskaart

Display Field: PLAN_ADV

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:De archeologische advieskaart is een beheersinstrument voor een betere integratie van erfgoedwaarden in het ruimtelijk beleid. De kaart verdeelt het grondgebied van de stad Antwerpen in verschillende zones. Voor elke zone wordt aangegeven welke adviesprocedure wenselijk is bij het opmaken van ruimtelijke plannen of het verwerken van stedenbouwkundige aanvragen die ingrepen in de bodem met zich meebrengen. De afbakening van deze zones is niet enkel gebaseerd op archeologische opgravingsgegevens, maar houdt ook rekening met historische, cartografische, iconografische en bodemkundige gegevens. De kaart geeft een algemene indicatie over de archeologische gevoeligheid van een gebied. Doel:De kaart staat ter beschikking van het publiek in het algemeen maar is in de eerste plaats bedoeld voor ruimtelijke planners en de medewerkers van de afdeling stedenbouwkundige vergunningen. Aan de hand van de kaart wordt een duidelijke procedure aangegeven naar archeologische advisering. Aanmaak:De laag is tot stand gekomen op basis van verschillende bronnen (bodemkaarten, ferrariskaarten) en terreinkennis.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Stadsontwikkeling/archeologie

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates