ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: winkelstraat_straat (ID: 95)

Name: winkelstraat_straat

Display Field: id

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: Samenvatting:De laag winkelstraten lokaliseert de winkelstraten in Antwerpen. Deze winkelstraten werden aldus bepaald op basis van een driejaarlijkse opname door Werk en Economie/Detailhandel en horeca van de commerciële zaken in de Antwerpse winkelstraten (2004, 2007, 2010). Voor meer gedetailleerde informatie omtrent de metingen wordt verwezen naar: "Meting van de Antwerpse Winkelstraten 2010", Werk en economie, Detailhandel en horeca. Doel:In de kaart worden volgende types winkelcentra onderscheiden:Winkelhart: winkelgebieden met de grootste bovenlokale aantrekkingskracht; Stadsdeelcentra: grote, bovenlokaal en lokaal aantrekkelijke winkelconcentraties die niet rechtstreeks aansluiten op het hoofdwinkelcentrum of winkelhart;Wijkcentra: commerciële centra die vooral lokaalverzorgend sterk staanBaanwinkels of baanwinkelcentra: winkellinten langs invalswegen, gekarakteriseerd door grote verkoopoppervlaktes, een goede bereikbaarheid en makkelijke parkeerfaciliteiten.Aanmaak:In samenwerking met de cel Omgevingsinformatie van het Stadsontwikkelingsbedrijf werden de winkelstraten ingetekend. De winkelstraten werden uit de Grootschalige Basiskaart gehaald.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Werk en Economie/Detailhandel en horeca

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates