ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: bouwblok (ID: 158)

Name: bouwblok

Display Field: code

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Een bouwblok is een verzameling van aan elkaar grenzende percelen, omringd door infrastructuur, gelegen in woongebied. Het is een stedenbouwkundige figuur, een bouwsteen van de stad die in die in grote mate het weefsel bepaalt. Het geheel of het grootste deel van een bouwblok bestaat uit woningen of functies die verzoenbaar zijn met woningen; of het bezit minstens de morfologische eigenschappen (grootte, vorm, ontsluitingsmogelijkheden…) om er woningen op te realiseren. Het basismodel van het bouwblok is een gesloten bouwblok. De celwand, het geheel van de bebouwing langs de straat, is de grens tussen de openbare ruimte en het binnengebied. Dit binnengebied is verkaveld in tuintjes. Als er naast de tuinen ook nog een andere functie aanwezig is, zoals een loods, heeft dit binnengebied eveneens een pit. Doel:visualisatie van de bouwblokken ter ondersteuning van het bouwblokkenbeleid Aanmaak:De opmaak van een bouwblokkenlaag is optimaal afgestemd met de laag terrein van de grootschalige basiskaart Antwerpen. De meeste polygonen van de GBKA werden overgenomen. Voor een beperkt aantal andere polygonen werd een alternatief uitgewerkt. Opmerking: De bouwblokken in het havengebied en in idustiezones werden minder nauwkeurig gecontroleerd en worden daarom ook niet gebubliceerd. In principe vormen de bouwblokken die gelegen zijn in woongebied de basis. Er werd echter getracht de bouwblokkenkaart gebiedsdekkend uit te werken. Op het niveau van de indicatoren die aan deze laag verbonden zijn, wordt enkel gewerkt met de bouwblokken gelegen in/aan woongebied.

Copyright Text: BZ/SSO/GIS

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata