ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: grafisch_register_bestemmingswijzigingen (ID: 159)

Name: grafisch_register_bestemmingswijzigingen

Display Field: ALGPLANID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Het grafisch register is een overzicht van de gebieden waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot planschadevergoeding, een planbatenheffing, en eventuele kapitaalschade- of een gebruikerscompensatie), zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings-of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings-of vrijstellingsgronden. Meer info op www,ruimtelijkeordening,be rubriek wetgeving en op www,codex,vlaanderen,be zoekterm "gebruikerscompensatie". Zie ook http://www.rwo.be/Default.aspx?tabid=12466 Doel:Het grafisch register biedt een overzicht van de mogelijke bestemmingswijzigingen die aanleiding kunnen geven tot planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade. De horizontale arcering wijst op mogelijke gevallen van planbaten, de verticale arcering wijst op mogelijke gevallen van planschade, de gekruiste arcering wijst op mogelijke gevallen van kapitaalschade of gebruikersschade. Aanmaak:Er wordt een geografische overlay gedaan van de bronbestemming met de geplande doelbestemming. De bronbestemming kan een gewestplan bestemming zijn, een BPA bestemming of de bestemming van een voorgaand RUP. De doelbestemming is de laag met bestemmingen die in de laag van de grondvlakken van elk RUP / BPA zijn terug te vinden (gv-laag).

Copyright Text: Stadsontwikkeling/cel Omgevingsinformatie

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata