ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: inventaris_erfgoed_ekeren (ID: 168)

Name: inventaris_erfgoed_ekeren

Display Field: CAPAKEY

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Inventaris van het bouwkundig erfgoed in Ekeren (uitbreiding van de architectuurinventaris Bouwen door de eeuwen heen - deel 3nd). Doel:In kaart brengen van de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in het district Ekeren. Aanmaak:Op basis van de aangeleverde percelenkaart en archiefonderzoek.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: SW/ onroerend erfgoed/ monumentenzorg

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates