ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: foor_detail (ID: 171)

Name: foor_detail

Display Field: id

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Localisatie van alle foren op het grondgebied van de stad Antwerpen op basis van de Grootschalige Basiskaart Antwerpen. Doel:De geolaag geeft de locatie van de foren weer zoals deze in 2012 plaatsvinden (locatie en datums) en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Aanmaak:De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van de dienst ACT Markten en Foren. Zowel de lokatie als de perioden wanneer de foren plaats vinden werden in beeld gebracht.

Copyright Text: Stadsontwikkeling/cel Omgevingsinformatie

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata