ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: havengebied (ID: 183)

Name: havengebied

Display Field: ID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Het Havengebied bakent het deel van het grondgebied van de stad Antwerpen af waar de stad niet over grootschalige gebouw- en weginformatie beschikt. Het stemt overeen met een gebied waar zich voornamelijk havenactiviteiten afspelen. Doel:De dataset vormt de grootschalige basis van het Geografisch Informatie Systeem van de stad Antwerpen, als ondersteunend instrument voor de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten of bedrijfseenheden. Het bakent tevens het gebied af waarin de haven instaat voor de afhandeling van de vergunningen. Aanmaak:Omhullende getekend op basis van de grootschalige gebouw- en weginformatie waarover de stad beschikt. initieel de begrenzing van GBKA, zijnde de gemeentegrens ter hoogte van het woongebied tot de Royersluis-Straatsburgdok-Noorderlaan ten zuiden van het havengebied en tot het Schelde-Rijn-kanaal en de omleidingsgracht ten oosten van het havengebied.naar aanleiding van de DVO tussen stad en haven omtrent het afhandelen van de vergunningen (lente 2006) is een klein deeltje grootschalige informatie overgedragen aan de stad en is de begrenzing aangepast op basis van de afbakening aangeleverd door de GIS cel van de haven.

Copyright Text: BZ/SSO/GIS

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata