ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: impuls_euro_urban1 (ID: 186)

Name: impuls_euro_urban1

Display Field: OPNAME_UITTREKSEL

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Urban 1 was een specifiek stedelijk initiatief van de Europese Gemeenschap opgestart in het kader van de heropleving van probleembuurten in steden binnen de Europese Unie. Het programma liep van 1994 tot 1999 en werd ge(co)financierd vanuit het 'Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)' en het 'Europees Sociaal Fonds (ESF)'. Na Urban 1 werd in 2000 het urban 2 programma opgestart. Zoals Urban 2 is Urban 1 een regionaal afgebakend programma. Bron: AG Vespa. Doel:Visualisatie en afbakening van het Urban 1 gebied voor de stad Antwerpen. Aanmaak:Antwerpen Noord en Oud-Borgerhout werden afgebakend als Urban 1 gebied op basis van hun kenmerken als 'probleembuurten' (sociaal-economisch zwakkere bevolking, een negatief imago, verwaarlozing en leegstand van panden, ..). Het subsidieprogramma voor de stad Antwerpen van URBAN 1 wilde de inspanningen echter vooral concentreren op de stationsomgeving ten Noorden van de Carnotstraat. Binnen dit gebiedgerichte kader werden een hele reeks projecten (mede) gerealiseerd: bedrijvencentrum NOA, heraanleg De Coninckplein, Permeke, Designcenter, Ecohuis, Wijkmanagement, renovatie schoolgebouwen Schoolplak, project Gevelrenovatie, Bron: AG Vespa

Copyright Text: SW ism BZ/SSO/STAT

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata