ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: projectgebied_krotspot (ID: 197)

Name: projectgebied_krotspot

Display Field: WIJK

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Deze dataset toont de grenzen van alle Krotspot-gebieden. In deze krotspotgebieden zal het team van pandtoezichters alle private huurwoningen screenen om na te gaan of ze voldoen aan de Vlaamse wooncode. Doel:De geografische indeling in verschillende krotspotwijken heeft tot doel het krotspotten beheersbaar te maken en in projectvorm op te volgen met cijfertabellen, kaarten en grafieken.Aanmaak:Deze dataset werd manueel ingetekend in ArcGIS. De Krotspotgrenzen zijn volledig los van bestaande grenzen zoals postzone, sector- of wijkgrenzen.

Copyright Text: SL/STC

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata