ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: politiekantoor (ID: 199)

Name: politiekantoor

Display Field: KANTOOR

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Samenvatting:Localisatie van alle locaties van de lokale politie op het grondgebied van de stad Antwerpen op basis van de Grootschalige Basiskaart. Doel:De locatie van de locaties van de lokale politie kan - al dan niet in combinatie met de andere thema's omtrent veiligheid - gebruikt worden als ondersteunend instrument voor de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten of bedrijfseenheden. Aanmaak:De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens uit de Hoera, de Gouden Gids en de web-site van de stad Antwerpen. De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.

Copyright Text: Stadsontwikkeling/cel Omgevingsinformatie

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata