ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: leegstandsregister_stad_antwerpen (ID: 201)

Name: leegstandsregister_stad_antwerpen

Display Field: pnd_id

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Deze laag is een maandelijkse extractie van het officiële leegstandsregister dat de stad Antwerpen bijhoudt ten behoeve van de leegstandsbelasting. Hoewel de registratie op pandniveau gebeurt, worden hier de kadastrale percelen getoond waar deze panden op liggen. Enkel panden die voldoen aan de regelgeving van deze belasting figureren op deze lijst. Daardoor is deze laag in geen enkel opzicht te beschouwen als een accurate weergave van de actuele leegstand op het terrein.Doel:Deze laag laat toe om alle records die in deze lijst voorkomen op perceelsniveau te lokaliseren. Ze kan worden gebruikt in toepassingen om te visualiserren en opzoekingen te doen (zoals Stad in Kaart of Loket RO) of om geautomatiseerde gegevensbevraging mogelijk te maken (zoals in MVI)Aanmaak:De bron van deze laag is de toepassing BIAS, waarin de dienst Financiën dagdagelijks de gegevens bijhoudt. Bij het begin van elke maand wordt een extractie gemaakt en in GIS gebracht door de Studiedienst (SSO). Een geautomatiseerde upload zodat de gegevens dagelijks up-to-date zijn wordt momenteel voorbereid.

Copyright Text: Dienst Financiën ism Studiedienst

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata