ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: markt_detail (ID: 202)

Name: markt_detail

Display Field: type

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Localisatie van alle markten op het grondgebied van de stad Antwerpen op basis van de Grootschalige Basiskaart Antwerpen. Doel:De geo-laag geeft de exacte locatie van de markten weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid... Aanmaak:De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van de dienst ACT Markten en Foren. Er werd niet alleen gekeken naar de concrete lokatie, maar ook het niveau waarop de markt functioneert (lokaal, bovenlokaal), de marktdagen, het markttijdstip en de soort markt werden in beeld gebracht.

Copyright Text: Stadsontwikkeling/cel Omgevingsinformatie

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata