ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: beschermde_archeologische_zone (ID: 203)

Name: beschermde_archeologische_zone

Display Field: TYPE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Overzicht van de beschermde archeologische zones en monumenten op grondgebied stad Antwerpen. Doel:De dienst stedenbouwkundige vergunningen kan a.d.h.v. deze laag nakijken of een advies moet gevraagd worden aan archeologie en aan het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. Aanmaak:Monumentenlaag; laag Beschermde archeolgoische zones

Copyright Text: Stadsontwikkeling/archeologie

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata