ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: stads-_en_dorpsgezicht (ID: 205)

Name: stads-_en_dorpsgezicht

Display Field: Naam

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten. Doel:<ul><li> Wordt gebruikt voor het voeren van een openbaar onderzoek bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.</li><li> Om bepaalde erfdienstbaarheden en adviesaanvragen te bekijken bij een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning.</li><li> Ook bij opmaak van bijzondere plannen van aanleg, het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en verkavelingsplannen.</li><li> Om informatie te verlenen, aan eigenaars, notarissen en andere diensten, over panden die in deze gebieden vallen.</li></ul> Aanmaak:Aangemaakt op basis van de kadasterkaart met daarop de getekende begrenzingen van die gebieden. De grenzen zijn bepaald door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Monumenten- en landschapszorg.

Copyright Text: Stadsontwikkeling/monumentenzorg

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata