ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: monument (ID: 207)

Name: monument

Display Field: Naam

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Met monument wordt bedoeld: een perceel waarop een deel van een wettelijke monumentbescherming, een volledige wettelijke monumentbescherming of tegelijkertijd meerdere wettelijke monumentbeschermingen hun uitwerking hebben. Doel:Om via GIS of ArcExplorer voor monumentenzorg een visueel beslissingsondersteunend systeem ter beschikking te hebben. In latere fasen eventueel uit te breiden naar andere toepassingen. Aanmaak:De dataset werd opgebouwd vanuit de beschermingslijst, het Access dbms van monumentenzorg, waarvoor de data werden overgenomen van de oorspronkelijke wettelijke beschermingsbesluiten. De overdracht naar het GIS gebeurde via de percelenlaag van de GBKA.

Copyright Text: Stadsontwikkeling/monumentenzorg

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata