ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: openbaar_bosgebied_stad (ID: 210)

Name: openbaar_bosgebied_stad

Display Field: NAAM

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: SamenvattingDe zones of percelen die eigendom zijn van de stad en die zodanig zijn begroeid dat ze binnen de definitie 'bos' vallen zoals bepaald in het bosdecreet.DoelHerkennen van de zones die beschermd zijn volgens het bosdecreet.Meer info over het bosdcreet en andere relevante boswetgeving vind je op natuurenbos.be.Opgelet! Alle zones die onder de definitie vallen, zijn sowieso beschermd als bos, ook als ze niet zijn opgenomen in deze lijst.Contacteer bij twijfel SB/GB of de cel beheer (regiobeheerder) van het Agentschap voor natuur en bos (ANB).AanmaakKaartlaag aangemaakt enerzijds op basis van de boszones uit de erkende landschapsbeheerplannen en anderzijs op basis van de kadastrale percelen en de topografische kaart na terreinbezoek met ANB (boswachter).

Copyright Text: Stad Antwerpen SB/GB

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata