ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: RSA_levendig kanaal (ID: 220)

Name: RSA_levendig kanaal

Display Field: id

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:In het s-RSA wordt vanuit een algemene visie een toekomstig ruimtelijke beleid voor de stad voorgesteld. De strategische kaart is de synthese van het te voeren actief beleid van het s-RSA. Deze kaart is als volgt opgebouwd: De strategische kaart bestaat uit 5 strategische ruimtes: de harde ruggengraat, de zachte ruggengraat, de groene singel, het levendig kanaal en het lager netwerk. Een strategische ruimte vervult een sleutelrol in het actief beleid van het s-RSA. Het is in deze ruimtes dat de stad de komende 15 jaar prioritair wenst te investeren met mensen en middelen.Binnen elke strategische ruimte heeft het s-RSA strategische programma’s afgebakend. Een strategische programma geeft een meer specifieke en pragmatische inhoud aan de strategische ruimte. Voor elk programma heeft het s-RSA eveneens strategische projecten aangeduid: dit zijn de vooropgestelde acties waarmee het structuurplan de visie en gebiedsgerichte doelstellingen wil realiseren. Sommige strategische projecten zijn prioritair: dit zijn de zogeheten hefboomacties. Het "levendig kanaal" is een van de vijf strategische ruimten van het s-RSA en richt zich op de opwaardering van de omgeving van het Albertkanaal. Wonen aan het water heeft zijn charmes en werken aan het water heeft zijn nut. Voor het gebied rondom het Albertkanaal werd daarom het concept "levendig kanaal" uitgedacht. Ter hoogte van Merksem (kop van Merksem en het Dokske) en in Deurne Noord (aansluiting Kronenburgwijk) staat het verbeteren van de kwaliteit van de gebieden langs beide oevers van het Albertkanaal centraal. In het volledige gebied langs het kanaal moeten de woonfuncties en de bedrijvigheid beter op elkaar afgestemd worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van en ingespeeld op de werken voor de verbreding van het kanaal. Doel:Visualisatie en afbakening van het "levendig kanaal" voor de stad Antwerpen. De afbakeningen zijn geen harde grenzen, en kan men verder preciseren in het uitvoeringsproces. Algemeen geldt dat de strategische kaart geen zoneringsplan of bodembestemmingsplan is. De kaart bevestigt of ontkent geen bouwrechten Aanmaak:De kaartlaag is het resultaat van de omzetting van de strategische ruimten naar shape-formaat. De autocad-kaarten en de overeenkomstige rasters werden hiervoor als basis gebruikt. De intekening gebeurde met behulp van de grootschalige basiskaart van de stad Antwerpen. De kaartlaag geeft aan waar het "levendig kanaal" en de overeenkomstige programma's, projecten en hefboomacties zijn afgebakend.

Copyright Text: Stad Antwerpen/SW

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata