ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Leegstandsregister_Recht_van_voorkoop (ID: 224)

Name: Leegstandsregister_Recht_van_voorkoop

Display Field: PERCEELID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Overzicht van de gebieden waarbinnen een voorkooprecht kan of kon uitgeoefend worden op basis van decretale wetgeving Vlaasme Wooncode, met specificatie per begunstigde.Doel:Opladen van gebieden waar de potentiëel begunstigden een recht van voorkoop kunenn laten gelden, via de AGIV-RVV-portaalsite, naar het VLM voorkooploket.Aanmaak:Maandelijks, op basis van het leegstandsregister

Copyright Text: dienst Financiën ism Studiedienst

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata