ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: school_aan_de_beurt_cluster (ID: 226)

Name: school_aan_de_beurt_cluster

Display Field: CLUSTER

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Deze dataset toont de clusterzones van de scholen die meededen aan het project School aan de Beurt. Tijdens School aan de Beurt werken scholen samen met stedelijke diensten en andere partners om de leefkwaliteit in en rond de school te verbeteren.Doel:Deze GIS-laag toont een overzicht van alle scholen die meededen met het project School aan de Beurt.Aanmaak:Voor iedere school die meedeed met scholen aan de beurt werd een punt op de kaart gezet.

Copyright Text: SL/STC

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata