ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: studentenhuis_per_bouwblok (ID: 244)

Name: studentenhuis_per_bouwblok

Display Field: BOUWBLOK_CODE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Deze dataset toont het aantalstudentenhuizen in stad Antwerpenper bouwblok.Doel:Geografisch beeld van alle panden in stad Antwerpen waar minstens één student woont.Aanmaak:Vanuit verschillende instanties kreeg de bedrijfseenheid samen leven de actuele lijsten aangereikt van alle kotstudenten in stad Antwerpen. Deze dataset is beperkt tot pand-niveau en geeft een duidelijk totaal overzicht per bouwblok van alle panden waar minstens één student woont.

Copyright Text: SL/STC

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata