ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: drinkfontein (ID: 265)

Name: drinkfontein

Display Field: Objecttype

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Samenvatting: Locaties op het openbaar domein voorzien van drinkfonteinen.Doel: De dataset vormt de grootschalige basis van het Geografisch Informatie Systeem (GIS) van de Stad Antwerpen, als ondersteunend instrument voor de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten en bedrijfseenheden.Aanmaak: De dataset werd opgebouwd vertrekkende van de GBKA kaart aangevuld met geinventariseerde data betreffende het item

Copyright Text: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling Beheer en Onderhoud (B&O)

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata