ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: grondwater infiltratie (ID: 285)

Name: grondwater infiltratie

Display Field: infiltratieLbl

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Deze kaart toont de mate waarin infiltratie van hemelwater in de bovenste toplaag van de bodem mogelijk is. Op basis van de bodemkaart en de grondwaterkaart met diepte van de grondwatertafel werd de infiltratiekaart opgesteld. Hierin worden de bodemtypegegevens, met hun geschatte infiltratiecapaciteit, en de grondwaterstanden gecombineerd om een inschatting van de infiltratiegevoeligheid te geven. Deze infiltratiegevoeligheid wordt visueel weergegeven op de infiltratiekaart.

Copyright Text: Stad Anwerpen, ABO, DOV

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata