ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: grondwaterkaart (ID: 288)

Name: grondwaterkaart

Display Field: GRIDCODE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Deze grondwaterkaart geeft weer een jaargemiddelde diepte van de freatische grondwatertafel onder straatniveau. De waarden zijn berekend op basis van maandelijkse metingen gedurende minstens 1 jaar in de afgelopen 10 jaar. Deze gegevens werden opgesteld aan de hand van het grondwaternetwerk, bestaande uit ruim 100 peilbuizen regelmatig verspreid over het grondgebied van de stad Antwerpen. Op plaatsen waar grondwaterdata ontbrak, zijn in het kader van dit onderzoek, aanvullende peilbuizen geplaatst. Tevens werden hiervoor sonderingen uit de Databank Ondergrond Vlaanderen gebruikt.

Copyright Text: Stad Antwerpen, ABO, DOV

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata