ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: huisartsenwachtpost (ID: 527)

Name: huisartsenwachtpost

Display Field: NAAM

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: De huisartsenwachtpost is er om u bij dringende medische problemen te helpen wanneer uw eigen huisarts afwezig is.U hebt er als patiënt alle belang bij om steeds zelf naar de huisartsenwachtpost te gaan indien dit enigszins mogelijk is. Daar kan de arts u in betere omstandigheden onderzoeken en helpen. Er is steeds een arts aanwezig. Zo vermijdt u lange wachttijden.Indien u zich, om medische reden, niet kunt verplaatsen, kunt u een huisbezoek aanvragen.De huisartsenwachtpost werkt nauw samen met de spoeddiensten van de verschillende ziekenhuizen, zodat deze waar nodig voor bijkomende specialistische hulp kunnen zorgen.Afhankelijk van de aard en ernst van de klacht zorgt de post voor:voorlichting en advieseen raadplegingeen huisbezoek indien een patiënt niet naar de post kan komenVan elke raadpleging of huisbezoek krijgt uw huisarts een verslag.

Copyright Text: OCMW

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata