ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: speelbos_overzicht (ID: 603)

Name: speelbos_overzicht

Display Field: NAAM

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Samenvatting:Localisatie en documentatie van alle speelbossen van de stad Antwerpen. Doel:De geo-laag geeft de exacte locatie en bijkomende informatie van de speelbossen weer. Ze kan onder meer gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Cultuur, Sport en Jeugd ism Studiedienst Antwerpen / GIS

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates