ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: grachten_beheer (ID: 638)

Name: grachten_beheer

Display Field: GISID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: De geo-laag "Grachten_Beheer" lokaliseert alle grachten die op het grondgebied van de stad Antwerpen liggen. Op basis van vakkennis en luchtfoto's werden deze grachten ingetekend.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Stadsontwikkeling/Beheer_en_Onderhoud

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates