ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: horecakern_bovenlokaal (ID: 672)

Name: horecakern_bovenlokaal

Display Field: horecakern

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:De laag horecakernen lokaliseert de gebouwenin Antwerpen die vallen in een bovenlokale horecakern. Deze horecakernen werden bepaald op basis van een driejaarlijkse opname door Ondernemen en Stadsmarketing van de commerciële zaken in de Antwerpse winkelstraten (2004, 2007, 2010, 2013, 2016). Voor meer gedetailleerde informatie omtrent de metingen wordt verwezen naar: "Meting van de Antwerpse Winkelstraten 2016", Ondernemen en Stadsmarketing/Business en Innovatie.Doel:Aanmaak:In samenwerking met Studiedienst/GISwerden de gebouwenvan de horecakernen ingetekend. De straten worden uit het GRB gehaald.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Ondernemen en Stadsmarketing/Business en Innovatie

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates