ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: boom (ID: 676)

Name: boom

Display Field: LATBOOMSOORT

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Samenvatting : Een inventaris van alle bomen in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer). Bomen zijn meerjarige houtige planten van meer dan 3m hoog (sommige lagere scheer- of knotvormen zijn dus niet als boom geïnventariseerd). Bomen in bosverband worden niet individueel beheerd en worden als vlak aangeduid. Doel: Kennis en efficiënt beheer van het bomenbestand in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Het aanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt in aangepaste software. Basis: Kaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verder aangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 - 2018 verder opgemeten. Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen. Inbrengen en controle van de attributen (boomsoort, stamomtrek) gebeurt door de terreinbeheerders van SB/GB.

Definition Expression: N/A

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 20000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates