ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: groenvlak (ID: 677)

Name: groenvlak

Display Field: CATEGORIE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting: Een inventaris van alle afsluitingen en oeverzones in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad(Stadsbeheer). Doel: Kennis en efficiënt beheer van het groenareaal in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Hetaanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt inaangepaste software. Basis: Kaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verderaangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 -2018 verder opgemeten. Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen.Inbrengen en controle van de attributen (soort groenvlak) gebeurt door deterreinbeheerders van SB/GB.

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 20000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata