ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: tijdelijke parkeerverboden (historiek) (ID: 797)

Name: tijdelijke parkeerverboden (historiek)

Display Field: Dossiernummer

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: Deze laag geeft de tijdelijke parkeerverboden in de stad Antwerpen weer.Deze laag wordt geëxporteerd voor weergave in VIOD in het kader van conflictdetectie.Deze laag wordt uit A-sign geëxporteerd. In A-sign worden de parkeerverboden door de aanvrager ingetekend.Deze laag bevat de volledige historiek van alle tijdelijke parkeerverboden, de start en einddatum geven aan wanneer die gelopen hebben of wanneer ze zullen lopen.Raadplegen van de verboden op datum kan op de website https://parkeerverbod.info

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Stadsontwikkeling/Tijdelijke_verkeerssignalisatie

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates