ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: trage_weg (ID: 920)

Name: trage_weg

Display Field: STATUS

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. De trage wegen zijn in 2018 geinventariseerd en geïntegeerd in het Wegenregister.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Studiedienst/GIS

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 80000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates