ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: wegen (ID: 10)

Name: wegen

Display Field: BEHEER

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: Samenvatting:Indeling van de wegassen volgens beheer. Stads- en gewestwegen, verder ingedeeld in N-, R-, A- en E-wegen. Doel:Beheerder van de straat kennen. Aanmaak:Attribuut van wegbeheerder toegekend aan de wegsegmenten.

Copyright Text: Stadsontwikkeling/mobiliteit en verkeer

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata