ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Centra voor kortverblijf (ID: 106)

Name: Centra voor kortverblijf

Display Field: BEHEERDER

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: De geo-laag geeft de exacte lokaties van de centra voor kortverblijf weer en kan gebruikt worden in functie van het beheer van het woon- en zorgpatrimonium en ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen. Als oudere verblijft men er dag en nacht of alleen ‘s nachts. Ze zijn verbonden aan een woon-zorgcentrum en de dienstverlening is er grotendeels hetzelfde. Zo is het centrum voor kortverblijf een tussenschakel tussen thuis blijven wonen met thuisverzorging en een permanent verblijf in een assistentiewoning of woonzorgcentrum.De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid, aangevuld met gegevens van Zorgbedrijf Antwerpen en de koepelverenigingen residentiële ouderenzorg Zorgnet Vlaanderen, Ferubel (Federatie van Private Rusthuizen België) en FOS (Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg). De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.

Copyright Text: SSO/STAT

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata